Вид на Жительство в Киеве

Вид на Жительство в Киеве

Посвідка на тимчасове проживання
Послуги з оформлення посвідки на проживання в Україні на підставі працевлаштування, возз’єднання сім’ї та на інших підставах, терміном на 1 рік з можливістю продовження. Для іноземних громадян, які планують залишитися в Україні на тривалий термін, вельми актуальним є оформлення посвідки на тимчасове проживання. Адже після закінчення граничного терміну перебування в нашій країні, зазначені особи зобов’язані покинути територію України.

Temporary residence permit
Services for registration of a residence permit in Ukraine on the basis of employment, family reunification and on other grounds, for a period of 1 year with the possibility of extension. For foreign citizens who plan to stay in Ukraine for the long term, it is very important to design a temporary residence permit. After all, after the expiration of the maximum period of stay in our country, these persons are obliged to leave the territory of Ukraine.

Пошуки услуг , пов’язані із запитом постоянный вид на жительство Киев:

  • постоянный вид на жительство в украине
  • вид на жительство в украине 2018
  • постоянный вид на жительство в украине 2018
  • какие права дает постоянный вид на жительство в украине
  • вид на жительство в украине документы
  • временный вид на жительство в украине
  • временный вид на жительство в украине 2018
  • временный вид на жительство в украине дает право

 

Постійний вид на проживання
Послуги з отримання дозволу на імміграцію для особи без громадянства або іноземця в межах встановленої квоти і поза квотою, а також послуги з отримання на основі такого дозволу посвідки на проживання без обмеження терміну його дії. Особливістю постійного виду на проживання є той факт, що такий вид проживання має необмежений термін дії, а значить такий вид на проживання не потрібно продовжувати.

 

Permanent residence permit
Services for obtaining a permit for immigration for a stateless person or a foreigner within the established quota and outside the quota, as well as services for obtaining a residence permit on the basis of such a permit without limitation of its validity period. The peculiarity of a permanent residence permit is the fact that this type of residence has an unlimited period of validity, which means that such a residence permit does not need to be renewed.

-
NFL Jerseys 2019